FLOW Leadership

NOVÁ PERSPEKTIVA ÚSPĚCHU: VÝSLEDKY BEZ PŘETÍŽENÍ


Dosáhněte za 3 měsíce SKOKOVÝ POSUN ve vašem projektu nebo cíli.

 

ZNÁSOBTE existující SCHOPNOSTI pro NOVÉ NÁPADYLEPŠÍ VÝSLEDKY dosažené více NAPLŇUJÍCÍM ZPŮSOBEM. Přineste svůj cíl a ověřte si to sami!

 

PŘÍŠTÍ TERMÍN 13. 3. – 30. 5. 

 

Co mi program FLOW Leadership přinese?


Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Nové nápady pro dosažení vašeho největšího cíle nebo vize
  Přineste si konkrétní zadání, které je pro vás ve firmě /podnikání zásadní a během programu docílíte konkrétních výsledků a zásadního posunu. Uvědomíte si, že máte přístup k možnostem, které pro vás doposud byly neviditelné.
 • Snadnější vedení lidí k nadšení a výsledkům bez stresu
  Ve skutečnosti není potřeba lidem dodat nic navíc, aby dokázali pracovat s mnohem větším nadšením a efektivitou. Jakmile to uvidíte pro sebe, můžete to začít ukazovat i ostatním.
 • Zvýšení produktivity díky využití umělé inteligence
  Po celou dobu budete mít k dispozici jednoho z prvních osobních AI transformativních koučů na světě. Během programu také prozkoumáte, jak více zapojit AI do vaší práce/podnikání.
 • Znásobení vašich 10 schopností
  Většinu schopností, které si přejete mít pro úspěšnou kariéru a spokojenost v životě, už máte. Jakmile si uvědomíte, čím si v jejich využívání často nevědomě bráníte, okamžitě začnete dosahovat lepší výsledky. Co máte k dispozici a díky programu začnete ještě více využívat:
 • 1
  Flow
  Schopnost být ve stavu plynutí, plného soustředění, vysoké produktivity a angažovanosti
 • 2
  Kreativita
  Schopnost přicházet na nové nápady a kreativní řešení v každodenním životě i v rámci strategických problémů a výzev
 • 3
  Odolnost
  Schopnost zvládat náročné výzvy s čistou hlavou
 • 4
  Leadership
  Schopnost být přirozeným lídrem a inspirací pro ostatní
 • 5
  Autenticita
  Svoboda být tím, kým doopravdy jste
 • 6
  Spolupráce
  Schopnost vytvářet synergie v týmu a využívat jeho sílu
 • 7
  Komunikace
  Schopnost naslouchat ostatním a a reagovat
 • 8
  Propojenost s ostatními
  Schopnost vytvářet upřímné vztahy naplněné důvěrou
 • 9
  Přítomnost
  Schopnost vnímat přítomný okamžik a být ve spojení se svojí intuicí
 • 10
  Wellbeing a rovnováha
  Přirozený stav pohody, rovnováhy a naplnění

Pro koho je program navržený – je vhodný i pro mě?


A) Jsem majitel, manažer nebo člověk na klíčové pozici a: 

 • Mám ambiciózní cíle nebo vizi a chci je dosáhnout násobně rychleji a s menším úsilím;
 • Nechci za úspěch platit přetížeností a nerovnováhou mezi osobním a pracovním životem, ale chci dosahovat stejné nebo lepší výsledky;
 • Mám skvělé výsledky v práci i životní spokojenost, ale zajímalo by mě, jestli využívám naplno všechny svoje možnosti a schopnosti.

"Jakmile v sobě i ostatních objevíte neomezený kreativní zdroj a lépe mu porozumíte, začnete přirozeně dosahovat násobně lepších výsledků s minimem stresu a úsilí."

B) Zajímá mě program, po kterém toho budu mít na práci méně, ne naopak:

 • Žádná aplikace dalších technik nebo ověřených postupů
 • Žádná práce na sebezdokonalování
 • Žádné nové teorie, pouze to, co si sami ověříte

"Skutečná cesta za poznáním nespočívá v objevování nových krajin, nýbrž v pohledu novýma očima." - Marcel Proust

C) Mám chuť podívat se jiným směrem a objevit něco úplně nového:

Přinášíme odlišný pohled na člověka, jeho chování, emoční prožívání a výkonnost. Není to další přístup nebo technika, je to ZMĚNA PARADIGMATU, která v zahraničí nejenom transformuje schopnost lidí dosahovat cíle ve firmách, ale otřásá základy celé psychologie. O tom vás nikdo nemůže přesvědčit, to si musíte ověřit sami.

0
+
Proškolených lidí

Celosvětově uznávaný přístup pro jednotlivce, menší týmy i celé firmy 

0
x
vyšší produktivita

10-letá McKinsey studie ukazuje až 6x větší produktivitu u exekutivců pravidelně vstupujících do “flow”.

Překonáte snadno výzvy


Cesta porozumění mysli a flow vám pomůže odbourat stres a tlak, který vám brání v postupu.

Prohloubíte vztahy 


Spokojenost, hluboké propojení a přirozená důvěra mezi lidmi povede ke skvělé firemní kultuře.

Proč FLOW?

Flow je stav mysli, při kterém je člověk zcela ponořen do činnosti, které se věnuje, cítí nadšení, plnou soustředěnost, a zároveň radost z jejího vykonávání. Podle studií je výsledkem práce v tomto stavu až 5x vyšší produktivita nebo 4x větší kreativita.  

Proč zrovna název flow? Když v 70-letech psycholog Mihály Csíkszentmihályi prováděl studie lidí, kteří se do stavu flow dostali, často jej popisovali jako kdyby byli v tu chvíli samovolně nadnášeni a unášeni jakýmsi proudem - "flow".

To, že je tady něco, co nás dokáže vést a umožňuje nám dosahovat fenomenálních výsledků je vědecky popsáno. Oproti ostatním ukazujeme, že se nejedná o speciální stav, které je ho možné občas dosáhnout za speciálních podmínek, ale že je to náš přirozený stav, ve kterém se ocitneme kdykoliv se z něj přestaneme vyrušovat. 

Proč Leadership?

Slovo leader má v zásadě dva významy:

 • ten kdo je v určité oblasti dál nebo významnější než ostatní
 • ten kdo umí sjednotit lidi, inspirovat je k akci, někdo ke komu lidé vzhlíží a řídí se podle něj

Čím více času budete trávit ve stavu flow, tím větší dopad budete mít na lidi kolem sebe, nehledě na to jestli vedete tým nebo ne.

Leadership ze stavu flow se ukazuje jako nejúčinnější, nejsnadnější a nejautentičtější způsob vedení lidí ke skvělým výsledkům.

Díky flow také dokážete mnohem snadněji a účinněji použít jakékoliv leadership nástroje, které již používáte, nebo které se v budoucnu naučíte.

Čím se program FLOW Leadership odlišuje? 


Tradiční přístupy se snaží dosáhnout zlepšení díky:

a) změně okolností
b) změně myšlení, návyků a rozvoji dovedností
c) aplikaci návodů, postupů, rad a triků

Na tom není nic špatného a někdy je praktické je využít. Všechny ale vycházejí z předpokladu, že pro to abyste dosáhli lepších výsledků, je třeba něco měnit nebo přidat.

Přestože neustále roste počet takových přístupů, každoročně zhoršující se čísla ukazují, že stále nepřináší skutečnou změnu:

0
%
lidí zažívá nebo zažilo vyhoření
0
%
lidí každodenně zažívá vysoký stres
0
%
lidí pracuje bez nadšení
0
%
lidem se nedaří najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

* studie Gallup 2019-2022; studie McKinsey 2021

Na čem je založený program FLOW Leadership?

Kdyby někdo hledal brýle a poprosil vás o pomoc, ale vy byste si všimli, že je má na nose, co uděláte? Jak takovému člověku nejlépe pomůžete?

Naučíte ho lépe hledat? Poradíte mu nejlepší strategii? Doporučíte pořídit si nové?

Asi ne...

Jediné co ten člověk potřebuje je, UVĚDOMIT SI, že brýle celou dobu má, akorát na to z nějakého důvodu zapomněl.

Podstatou programu je pomoci vám znovuobjevit vaše vrozené schopnosti díky NOVÝM UVĚDOMĚNÍM o tom, jak vzniká náš prožitek v jakékoliv situaci a co máme k dispozici. 

Proč už tyto schopnosti nevyužívám více, když jsou vrozené?

Abyste mohli efektivně využít jakýkoliv nástroj a zároveň nezpůsobili škodu sobě nebo okolí, musíte dobře vědět, jak funguje.


V naší společnosti panují určitá nevinná, ale zásadní nedorozumění o tom, jak funguje naše mysl, jak vzniká náš prožitek, co nám říkají naše emoce a k jakým schopnostem máme přístup.


Jedná se o nedorozumění podobného rozměru, jako když před pár sty let byli všichni přesvědčeni, že Slunce i vesmír se točí okolo Země, která stojí. Kdyby Vám to neřekli ve škole, těžko by vás někdo přesvědčil, že se Země otáčí a Slunce stojí - když se podíváte z okna, rozhodně to tak nevypadá.


Mnohem  zásadnější dopad na náš každodenní život má, jestli jsou naše pocity dané vnějšími okolnostmi, nebo ne? Jestli je na klidu a spokojenosti potřeba pracovat nebo je to náš základní stav? Musíme mít vždy všechno rozmyšlené a připravené, nebo máme k dispozici ještě něco dalšího?

Jakým způsobem dojdu k novým uvědoměním?

Nové uvědomění bohužel nejde předat ve formě informací, musíte to objevit sami pro sebe, jinak se to pro vás stane jednou z dalších teorií, které ve většině případů nefungují. (Co je to zmrzlina také skutečně pochopíte až když ji poprvé ochutnáte, její teoretický popis vám skutečné poznání nepřinese.) Proto vás nebudeme přesvědčovat o ničem, co si nemůžete sami ověřit.


Přístup, kterým vás povedeme k novým uvědoměním bude podobný, jako kdybychom se ocitli ve výzkumné laboratoři. Namísto zkumavek a mikroskopů budeme ale používat jednoduchá cvičení a hry, diskuze, sebereflexi a zpětnou vazbu. Záměr zůstává nicméně stejný - lepší pochopení, jak něco funguje a objevení něčeho nového.


I když jsou uvědomění již sama o sobě velice praktická, veškerý obsah programu vám budeme pomáhat přímo aplikovat v rámci konkrétního cíle, který si přinesete, nebo který si na začátku programu definujete.

Obsah FLOW Leadership programu:

3x 2-denní intenzivní workshop naživo v okolí Prahy

Získání nových uvědomění a vlastních zkušeností ve 3 tematických modulech

8x follow-up webináře

Posilování a prohlubování uvědomění (1x týdně 1,5 hod - mimo týdnů kdy probíhá živý workshop)

3x webináře vedené světovými kouči

15+ leté zkušenosti s objevováním a využitím nového paradigmatu fungování lidí v byznysu (bude překládáno do čj)

4x individuální transformativní koučink

Podpora v dosažení stanoveného cíle a upevňování nových vhledů v praxi

PŘÍŠTÍ TERMÍN: 13. 3. – 30. 5.

1. modul:
Tvorba hodnoty a výsledků

13.–14. 3. 2024

Existují dva důvody, proč velká většina skvělých věcí nikdy nevznikne. Tím prvním je, že nezačneme. Tím druhým je, že ačkoli začneme, nevydržíme dostatečně dlouho.

To se nevyhnutelně stane pokud zapomeneme, že máme přirozenou schopnost přicházet na nové nápady a vytvářet hodnotu (jejíž finančním vyjádřením je zisk). V tomto modulu se budeme vracet k tomu, co nám je přirozené. Nestát si v cestě, tvořit s lehkostí, plnou soustředěností, jasnou myslí - ve flow - přicházet na nové nápady a způsoby překonání překážek a nenechat se odradit, když to nejde podle našich představ.

Témata: sny a cíle, kreativita, soustředěnost, flow, omezení, sladění se s přítomným okamžikem

2. modul: Osobní produktivita

18.–19. 4. 2024

Znáte ten pocit, když se cítíte být naživu? Když máte jasnou mysl? Když vnímáte věci s nadhledem a i náročné situace vnímáte jako výzvy, které vás inspirují nebo nabíjí?

Právě o tom bude tento modul. Ještě více posílit pocit lehkosti při vysokém výkonu a zároveň vědět, že i komplikace nebo překážky nemůžou narušit tento stav. Chcete-li být i v době bouře bezpečným přístavem pro ostatní a ukazovat směr, musíte to nejprve objevit pro sebe.

Témata: angažovanost a zápal, wellbeing, stres, odolnost, work-life balance

3. modul: Týmová produktivita a leadership

29.–30. 5. 2024

Tým a firma je živý organismus - aby fungoval efektivně, jsou zapotřebí dvě věci:

a) každá část (jednotlivec) dělá svou práci nejlépe jak umí
b) každá část (jednotlivec) jedná v souladu s celkem, ne pro vlastní prospěch

Budeme objevovat, jak můžete vytvářet upřímné, hluboké propojení s ostatními a zároveň jim pomoci objevit to nejlepší v sobě.

Témata: vytváření vztahů, řešení konfliktů, efektivní komunikace, win-win přístup, intuitivní leadership.

Kdo budou vaši průvodci programem?


Martin Jotov

Jednatel a finanční ředitel IQS Group, zakladatel neziskové organizace Porozumění mysli a milovník vědy, transformativní kouč, mentor, trenér, učitel a speaker.

Martin má 24 let zkušeností s podnikáním, mezinárodním obchodem a řízením týmů a společností.

Rád pomáhá ostatním uvědomit si, jak úžasní jsou a co všechno dokážou, když aspoň na chvíli prohlédnou skrze iluzi svého myšlení. Cestou bez vyčerpání a usilovné práce na sobě. Pouze skrze lepší porozumění sama sobě.

Jeho vizí je udělat z Česka a Slovenska nejšťastnější země v Evropě. Momentálně se intenzivně věnuje možnostem využití umělé inteligence pro dosažení tohoto cíle.

Lukáš Piperek

Podnikatel, transformativní kouč, mentor, trenér.

V rámci koučování, workshopů a školení pracoval s více než 1 000 lidmi, desítkami firem a 30 různými sporty od amatérské až po olympijskou úroveň.

Po úspěšném ukončení vysokoškolských studií a hokejové kariéry vedl mezinárodní tým 6 lidí zodpovědný za prodej na zahraničních trzích. Více než 20 let strávených v prostředí, kde byl neustálý tlak na dosahování výsledků ho přivedlo k otázce, zda lze skvělých výsledků dosáhnout bez zbytečného stresu.

Zjistil, že každý má v sobě potenciál být produktivní a zároveň žít spokojený, svobodný a šťastný život. A to i bez toho, že by musel změnit sám sebe.

Robert Rott

"CEO" svobodné firmy Coaching Prosperity, transformativní kouč.

Jeho vizí je, aby lidé ve firmách přestali pracovat ve stresu, dokázali lépe využít potenciál pro tovření prospěšných projektů pro společnost bez dopadu na životní prostředí a dovolili si pustit se v životě do realizace projektů a snů, které je ve skutečnosti lákají.

Robert působil 3 roky v M&A a wealth managementu, kde pomáhal rozjet investiční firmu pro jednoho z  českých miliardářů. Následně pracoval 3 roky v mezinárodních poradenských firmách PwC a SBR Consluting. Poslední rok se naplno věnuje budování firmy Coaching Prosperity, která pomáhá lidem ve firmách uvědomit si, jak mohou dosahovat stejných nebo lepších výsledků bez přetížení a mnohem více naplňujícím způsobem.

Hosté na speciálních webinářích:

Wyn Morgan

Transformativní kouč z Velké Británie, Managing Director poradenské společnosti Wynning

Když před 12 lety objevili nové paradigma lidského potenciálu (zvané jako 3 principy) jeho pracovní i osobní život se zcela změnil. „Cítím se nesmírně vděčný za to, že jsem se narodil, což se předtím často říct nedalo."

Wyn Morgan je vyhledávaným koučem a konzultantem pro firmy i jednotlivce z celého světa. Jeho schopnost rychle identifikovat skutečné potřeby a vytvářet inovativní, transformační a dlouhotrvající změny vedou k rekordním návratům investic jeho spolupráce.

Jeho práce odstraňuje neviditelné překážky mezi lidmi a jejich skutečnou genialitou ve všech oblastech profesního a osobního života.

Mentoring s Wynem leaderům umožňuje dostat to nejlepší z jejich lidí, vytvářet dlouhodobé změny and výsledky, které mají skutečný dopad.

Natasha Swerdloff

Transformativní koučka z Dánska, zakladatelka The Three Principles Insittute

Natasha věří, že jedním z největších objevů, které může člověk učinit, je  že klid a štěstí nelze získat ani ztratit díky vnějším okolnostem.

V roce 2012 získala její cesta rozhodující směr, když se seznámila s učením Sydneyho Bankse známým jako Tři Principy. To zcela změnilo její porozumění skutečnému zdroji štěstí a psychické pohody. Následně zintenzivnila svojí práci s generálními řediteli a firemními leadery. Výsledkem spolupráce je působivá kombinace pohody a zlepšených schopností, které vedou k vyšší produktivitě, lepší týmové spolupráci a větší psychické odolnosti.

S téměř třiceti lety zkušeností v roli konzultantky, koučky, řečnice a autorky je Natasha Swerdloff uznávanou expertkou na transformační změny ve firemním prostředí i v životech jednotlivců. Jako vystudovaná psychoterapeutka sídlící v Dánsku má Natasha jedinečnou schopnost přinášet psychický wellbeing do profesní sféry.

Stef Cybichowski

Transformativní kouč z Velké Británie, mentor a řečník 

Spolupracuje s obchodními lídry, podnikateli, vojenskými veterány, charitativními organizacemi pro duševní zdraví, školami a soukromými osobami po celém světě.

Jeho absolutní vášní je pomáhat lidem objevovat, jak jejich mysl skutečně funguje, a miluje sledovat, jak se probouzejí do svého neomezeného potenciálu. 

Pochopení těchto jednoduchých, mocných univerzálních principů může každému člověku pomoci překonat výzvy, vytvořit ve světě skvělé věci a získat bohatší, hlubší, smysluplnější a naplňující životní zkušenost.

Jan Tyl

CEO a CTO Alpha Industries, spoluautor A.I. digitálního kouče a dalších inovativních projektů

"Baví mě proměňovat sny ve skutečnost. Chci posouvat hranice lidských možností. Nové technologie nevnímám jako hrozbu, ale jako příležitost."

Honza je jedním z předních světových expertů v oblasti A.I. Spolu s jeho firmou vyhráli AI Award za nejlepší nápad v oblasti AI. Můžete hop znát jako tvůrce Digitálního Filosofa, Digitálního spisovatele, Digitálního malíře a mnoha dalších projektů.

 

BONUSY K PROGRAMU

A.I. osobní kouč

24/7 pomoc s řešením jakékoliv situace, do které se dostanete - nedá vám odpovědi, ale pomůže vám najít vaše vlastní nápady a řešení

Tři principy života

Online program Martina Jotova, kde shrnuje základní pilíře - principy, které stojí v pozadí veškerých lidských úspěchů ale i starostí

Sám sebou

Online program Lukáše Piperka, díky kterému můžete lépe prozkoumat a objevit svojí vlastní podstatu a jak žít víc v souladu se sebou

Klub porozumění mysli

Archiv desítek videí s předními světovými kouči v tématech osobní produktivity i osobní spokojenosti

Od přihlášení až do konce programu

Investice - vyplatí se mi do programu jít?


 • 6x dní intenzivních workshopů
 • 12x hodin webinářů
 • 3 světoví kouči jako hosté
 • 4x individuální transformativní koučink
 • OSOBNÍ AI kouč po celou dobu programu 24/7
 • BONUS od Lukáše Piperka: Online program "Sám sebou"
 • BONUS od Martina Jotova: Online program "Tři principy života"
 • BONUS od neziskové organizace Porozumění mysli
  Roční přístup do členské sekce se 100+ videi se světovými transformativními kouči a podnikateli

INVESTICE: 75.000 Kč

Poslední místa - last minute sleva 33% do 29.2. (75.000 Kč) 49.995 Kč

Při registraci do 30.1. sleva 20% (75.000 Kč) 60 000 Kč

Nejsme plátci DPH, jedná se o konečnou cenu za program. Program nezahrnuje ubytování a stravu na živých setkáních (coffee break v ceně)

Jaká je finanční návratnost investice? Vyplatí se mi investovat tolik času?

To musíte posoudit samozřejmě sami. Následující body, vám mohou pomoci se nad tím zamyslet.

Časová návratnost

Minimálně tolik času, kolik investujete, byste měli následně ušetřit. Celkem 6 dní (48 hod), 12 hod seminářů, nějaká cesta, koučinky, dejme tomu 80 hodin. Jestliže má rok 250 dní=2000 pracovních hodin, potřebovali byste ušetřit ca 20 minut denně během zbytky roku, abyste to dohnali. Kdybyste díky programu dokázali pracovat jen o 2% efektivněji a 10 minut denně ušetřili například lepším pochopením se s kolegy, menším množstvím nadbytečného přemýšlení, nebo využitím umělé inteligence, vyplatilo by vám to už v prvním roce. Studie McKinsey odhaduje, ze pokud by lidé trávili denně ve flow místo 5% času alespoň 20% času, celková firemní produktivita by se zdvojnásobila. 

Finanční návratnost

Z hlediska firmy se tyto peníze ušetří  poměrně snadno, například pokud díky tomu udržíte 1 zaměstnance a nebudete muset zaplatit za hledání a zaučení nového. Pokud díky vašemu novému přístupu lidé začnou pracovat lépe nebo samostatněji, dokážete přijít na nová zlepšení fungování firmy, může být návratnost klidně v řádu 10-1000x. I kdybyste si museli program  (z části) zaplatit sami, ke splnění jakého cíle by vám musel program pomoci, abyste si tyto peníze vydělali například bonusech?

Emoční návratnost

Představte si, že by vám někdo dal schopnost pracovat s polovičním stresem a s dvojnásobným nadšením nehledě na to, jak se vám zrovna daří, nebo v jaké situaci se nacházíte. Vy byste si na to zvykli v pracovním i osobním životě, užívali si to a po čase by ten samý člověk přišel a řekl, že vám tuto schopnost opět vezme. Kolik byste mu byli ochotni zaplatit, abyste o tyto schopnosti nepřišli?

Chcete si být jistí, že je program pro vás? My také.


Naším cílem je, abyste se do programu šli, pouze pokud si myslíte, že pro vás bude vhodný jak z hlediska obsahu tak formy.
Můžete se podívat na ukázkový webinář, domluvit si schůzku, nebo nám napsat svůj dotaz.

1) Ukázkový webinář – záznam

Obsah: Představení programu, Ukázkové cvičení: Co je to, co byste chtěli skutečně vytvořit/dosáhnout?

2) Rádi si s Vámi probereme, cokoli vás bude zajímat:

Máte konkrétní dotaz? Rádi Vám jej zodpovíme:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Můžete se na nás obrátit i napřímo na následujícím kontaktu, nebo si domluvit úvodní online schůzku: 

Robert Rott, +420 606 482 373

Proč program FLOW Leadership pořádáme?

Naším cílem je pomoci udělat z Česka a Slovenska špičku v Evropě napříč odvětvími, ne díky tvrdší práci, ale s mnohem větší lehkostí a radostí, než pracujeme doposud. 

Díky novým uvědoměním jsou z naší zkušenosti firmy schopny již od několikadenního workshopu vyřešit své nejpalčivější otázky, vymyslet jak několikanásobně zvýšit obrat, nebo postavit nové základy angažované firemní kultury.

Rádi bychom vám zprostředkovali možnost ochutnat a zažít si, co by bylo možné pro vás, ať už ve firmě nebo na vašem projektu.

Úspěchy firem i jednotlivců po workshopech

Cílem bylo najít cestu, jak zásadním způsobem zvýšit obrat a zároveň snížit stres a zvýšit lehkost při práci.

Za 6 workshopů a individuální koučink 23 členů týmu během 8 měsíců jsme dosáhli transformace cílů firmy i spokojenosti lidí.

 • Na prvním workshopu firma přišla na nápad, jakým způsobem by bylo možné dosáhnout zdvojnásobení obratu během jednoho roku
 • Lidé mají vyšší zájem o práci ostatních, probíhá přirozená spolupráce na projektech skrze celou firmu, tým sám vymýšlí a implementuje zlepšení
Jsme více sladění ve spolupráci se zákazníkem i interně - lidé se naučili se navzájem poslouchat a nedělat si domněnky, lépe pochopit druhé, ověřit si, že skutečně rozumí, více se zajímají o druhé.
Kateřina FišerováCEO SmartEmailing

Chtěli jsme se podívat na naše fungování trochu jinak. Věděli jsme, že lidé mají na víc. Chtěli jsme, aby se zbavili svých omezení a zvýšili svojí výkonnost.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Za 1 měsíc nyní zvládnu to samé co by mi jindy trvalo 6 měsíců
Bez transformace bych úspěšně neprošel nejtěžším obdobím v rámci svého podnikání. Začal jsem nacházet odpovědi sám v sobě a úplně někde jinde než v myšlení jako dřív.
Ján HorníkSpolumajitel a CEO

Klient žije hektickým životem, cítil potřebu udělat si prostor na témata, která ho zajímají a najít odpovědi

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Výsledkem je větší tvořivost, soustředěnost, více odvedené práce
Práce se může dělat s velkou chutí a radostí, těšit se na to. Když si na sebe nevytvářím tlak, tak se mi všechno dělá lépe, jednodušeji a to, co dělám je kvalitnější.
Milan ŠolcSpoluzakladatel a CEO