Šťastnější a výkonnější tým?

Společně "odemkneme" váš potenciál
a dostaneme vás do přirozeného stavu flow.

 • Odebráním každodenního balastu získáte více času, nové nápady a větší otevřenost změnám
 • Práce s využitím potenciálu = čistá hlava, větší angažovanost, vyšší zisky
 • Společný cíl, ambice a vzájemné porozumění v celé firmě už po 3-denním workshopu

Stále přidáváte nové dovednosti, procesy, strategie, benefity? My vám ukážeme, jak dosáhnout lepších výsledků, když naopak uberete. Budete trávit více času ve stavu optimálního rozpoložení “flow”, kdy máte přirozeně přístup k tomu nejdůležitějšímu pro Váš úspěch.

Míň meetingů, lepší výsledky a větší spokojenost?

Ukážeme vám, jak toho jednoduše dosáhnout, díky návratu k vaší přirozenosti – do stavu FLOW.

Máte toho v práci hodně? Musíte nasadit nové procesy, staré úkoly na vás tlačí a nesoulad s kolegy vytváří v kolektivu nedorozumění a stres?

Studie ukazují, že až 80 % lidí se v práci necítí dobře, a téměř 50 % je dokonce před vyhořením.

Tato čísla ukazují, že se většina z nás nevědomě odpojila od našeho přirozeného stavu flow.

Zapomněli jsme, že je to naše přirozenost. Snažíme se dosáhnout vysokého výkonu a spokojenosti přes návody a techniky, ale tím se od nich často naopak vzdalujeme.

My vám díky novému porozumění ukážeme, že stav flow je naše základní nastavení a protože je to člověku přirozený stav, není potřeba pracovat na jeho dosažení.

Pomůžeme Vám najít vlastní odpovědi,

v byznysu i v životě.

Neradíme, pouze ukazujeme, jak věci fungují. Naši klienti pak sami používají toto porozumění, aby tvořili, co chtějí.

Co získáte díky porozumění vašemu potenciálu a přirozenosti práce ve flow?

 

 • Každý den se budete sami budit s tvořivostí, vhledy a hlubokou soustředěností
 • Pochopením svých reakcí a reakcí ostatních se zvýší vaše psychická odolnost a radost z práce
 • Porozuměním stresu a strachu získáte sebevědomí pro snadnější rozhodování a odvahu pouštět se do nových až inovativních věcí
 • Díky přirozené schopnosti pro hluboké naslouchání a empatii se v týmu lépe pochopíte a vaše spolupráce bude nést mnohem více ovoce s menším úsilím.
0
+
Proškolených lidí

Celosvětově uznávaný přístup pro jednotlivce, menší týmy i celé firmy

Překonáte výzvy
a budete inovovat


Cesta porozumění mysli a flow odbourává stres a tlak, který vám brání v postupu.

Zvýšení obratů, snížení nákladů


Angažovaná a produktivní práce (flow) má silné dopady na firemní výsledky.

0
x
vyšší produktivita

10-letá McKinsey studie ukazuje 6x větší produktivitů u exekuticů pravidelně vstupujících do “flow”.

Úspěchy firem i jednotlivců po workshopech

Cílem bylo najít cestu, jak zásadním způsobem zvýšit obrat a zároveň snížit stres a zvýšit lehkost při práci.

Za 6 workshopů a individuální koučink 23 členů týmu během 8 měsíců jsme dosáhli transformace firmy i spokojenosti lidí.

 • Na prvním workshopu firma přišla na nápad, jakým způsobem by bylo možné dosáhnout zdvojnásobení obratu během jednoho roku
 • Lidé mají vyšší zájem o práci ostatních, probíhá přirozená spolupráce na projektech skrze celou firmu, tým sám vymýšlí a implementuje zlepšení
Jsme více sladění ve spolupráci se zákazníkem i interně - lidé se naučili se navzájem poslouchat a nedělat si domněnky, lépe pochopit druhé, ověřit si, že skutečně rozumí, více se zajímají o druhé.
Kateřina FišerováCEO SmartEmailing

Chtěli jsme se podívat na naše fungování trochu jinak. Věděli jsme, že lidé mají na víc. Chtěli jsme, aby se zbavili svých omezení a zvýšili svojí výkonnost.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Za 1 měsíc nyní zvládnu to samé co by mi jindy trvalo 6 měsíců
Bez transformace bych úspěšně neprošel nejtěžším obdobím v rámci svého podnikání. Začal jsem nacházet odpovědi sám v sobě a úplně někde jinde než v myšlení jako dřív.
Ján HorníkSpolumajitel a CEO

Žiju hektickým životem, cítil jsem potřebu udělat si prostor na témata, která mě zajímají a najít nové odpovědi

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Výsledkem je větší tvořivost, soustředěnost, více odvedené práce
Práce se může dělat s velkou chutí a radostí, těšit se na to. Když si na sebe nevytvářím tlak, tak se mi všechno dělá lépe, jednodušeji a to, co dělám je kvalitnější.
Milan ŠolcSpoluzakladatel a CEO

Jak se liší porozumění mysli a “flow” od ostatních známých přístupů?

Porozumění mysli a “flow”

Každý, kdo si zažil “vylepšování firmy” ví, jak omezené nebo dokonce negativní dopady mohou mít nové strategie, procesy a různé skvělé přídavky, aby byli všichni výkonnější a spokojenější. 

Často platí, že čím víc nového, tím větší zmatek. Nepřidáme Vám další techniky nebo postupy, ukážeme Vám nové porozumění. Stav vysoké výkonnosti, kreativity, empatie a angažovanosti - “flow” - není speciální stav.

 • Ubyde Vám starostí, logicky půjde pak vše snadněji
 • Pracujeme s vnitřním potenciálem, který ovlivňuje vnější výsledky

Díky lepší schopnsti lidí využít svůj potenciál se zároveň zvýší úspěšnost a rychlost implementace nových strategií a procesů. Lidé také začnou v praxi mnohem lépe využívat nabyté dovednosti a zvýší se jejich schopnost učit se nové.

Konzultace a poradenství

(Deloitte, McKinsey,...)

 • Nové strategie a procesy bez práce
 • Aplikace ověřených postupů napříč odvětvím
 • Nefunguje, pokud nefungují lidé
 • Složitá implementace
 • Může pominout existující silné stránky nebo specifický potenciál

Soft skills a dovednosti

(tréninkové firmy)

 • Lidé jsou na tréninky zvyklí
 • Od nízké po vysokou náročnost času
 • Neřeší komplexní problémy
 • Omezený dopad na člověka a firemní výsledky
 • Může lidi po čase spíše demotivovat
Na jiných školeních to do nás tlačí, možná to je správně, možná ne, to je jedno, ale tady jsme odpovědi hledali v sobě. S Vámi je zásadní jedna věc, která ovlivní všechno ostatní - když člověk pochopí, objevuje se lehkost v životě a přijdeme na řešení, na které bychom předtím nikdy nepřišli.
Díky hrám a cvičení si uvědomíme, jak jsme zablokovaní v naší mysli, a že nejsme tím, co si o sobě myslíme.
Nehledali jsme složité odpovědi na těžké otázky, spíše jsme méně přemýšleli a nacházeli odpovědi v sobě. Stačí se zastavit a dobře si položit jednoduché otázky, v tu chvíli přichází odpovědi.
Nepotřebujeme si nastudovat techniku a pak ji implementovat. Stačí se dát do klidu, dobře si položit otázky, podívat se na některé věci jinak.

Nejste si jistí, zda by náš přístup byl pro Vás vhodný?

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy

Čím se odlišujete od jiných podobných přístupů?

Tradiční koučink (Inner Game, GROW, Play Two Win,...)

Nespoléháme na koučovací techniky, ani je neučíme. Nesnažíme se zvyšovat potenciál lidí, podle nás to není potřeba. Ukazujeme lidem porozumění, jak si nestát v cestě, jak si rozšířit obzory a díky tomu lépe využít vrozený potenciál. Vracíme lidi zpět k jejich přirozenosti, která je o mnoho lepší, než si myslíme.


Pozitivní psychologie/neurolingvistické programování

Neučíme jak manipulovat mysl, nepracujeme s imaginací, vizualizací, nebo na speciálním jazyku. To může fungovat, ale typicky se zbytečným úsilím a na omezenou dobu. Není potřeba manipulovat naší mysl, stačí lépe porozumět, jak naše mysl funguje.


Mindfulness

Stav přítomnosti, kdy si všímáme, co se děje kolem nás ale nejsme v područí událostí, které se dějí, je přirozený výsledek stavu flow, naše základní nastavení. Díky porozumění fungování mysli to bude stav, do kterého se přirozeně budete vracet. Mohou k tomu pomoci meditace a různá mindfulness cvičení, ale nejsou k tomu potřeba.

Pracujete s psychologií lidí? Každý je jiný, má jinou osobnost, jinou minulost, jiné silné stránky, to se nedá změnit, jak tomu přistupujete?

Nejsme psychologové, pracujeme na jiné úrovni. Vysvětlujeme principy, které jsou společné pro každého člověka a které následně tvoří naši psychologii. Jedná se o přístup, který je v zahraničí čím dál tím více využíván také psychology a terapeuty. Naším cílem není nikoho měnit. Ukazujeme lidem, jak mohou být více sami sebou, a že díky tomu dokáží dosáhnou mnohem lepších výsledků, individuálně i jako součást týmu.

Jak to probíhá, jakou formou, co je obsahem?

  Celý proces probíhá interaktivní formou a je navržen tak, aby podpořil individuální růst a rozvoj, a současně umožnil integraci nových poznatků a dovedností do každodenního života.


 • 1. Příprava: Nejsou třeba žádné vstupní testy ani hodnocení (osobnostní profily atp.).


 • 2. Porozumění cílům: První krok je porozumění situaci a cílů vedení.


 • 3. Individuální rozhovory: Další krok je porozumění situaci a cílů z hlediska ostatních účastníků programu formou krátkých individuálních rozhovorů.


 • 4. Workshopy: Následuje typicky jeden nebo více workshopů na vybraná témata. (Součástí jsou cvičení a hry, v rámci kterých si každý může uvědomit svoje prožívání a chování v jednotlivých situacích a zároveň je konfrontovaný s alternativními možnostmi, následuje sdílení a aplikace v praxi.)


 • 5. Individuální koučink: Individuální koučování pomáhá účastníkům propojit nová porozumění s jejich konkrétními situacemi a aplikovat je do praxe.


 • 6. Sdílení a vzájemná podpora: Změny v chování a vzájemné upozorňování se mezi členy týmu dále samovolně pomáhají upevňovat a prohlubovat nová uvědomění a navracet se do přirozeného stavu flow.


Může být součástí i vedení? Nemají lidé pak problém se otevřít?

Ze zkušenosti se naopak mohou obě strany velice navzájem obohatit. Na společných setkáních se velice sblíží na lidské úrovni a nemají tak problém se spolu otevřeně bavit, nehledě na svoje roli ve firmě.

Vedení by mělo být součástí programu, často začínáme programem, který je pouze pro vedení. Díky tomu si mohou přínosy vyzkoušet sami na sobě a zároveň ze svojí pozice mohou mít daleko větší dopad jak na tým, tak výsledky celé firmy.

Je váš přístup podložený vědeckými studiemi?

Využíváme nejnovějších poznatků psychologie, neurovědy i multioborového studia vědomí: Inside-out understanding (IoU), který lidské emoce a myšlenky chápe naprosto novým způsobem. O dopadech flow je možné nalézt celou řadu veřejně přístupných studií.

Náš tým

“Zatím ve všech firmách jsem se setkal se zbytečnou frustrací, ztrátou času a peněz způsobenými nedorozuměním nebo strachem. Mým cílem je to pomoci změnit.”
Robert RottCertifikovaný transformativní kouč, zkušený byznysový konzultant v oblasti obchodní transformace.
Martin JotovCertifikovaný transformativní kouč, spoluzakladatel neziskové společnosti Porozumění mysli z.s., mentor, trenér, učitel a speaker. 24 let zkušeností s podnikáním, mezinárodním obchodem a řízením týmů a společností. V současné době jednatel holdingu nanotechnologických společností.
“Som otec dvoch detí a stále veľký športový nadšenec. Ukazujem, ako zažívať rovnaké nadšenie aj v biznise.”
Lukáš PiperekZkušený mentální sportovní a byznysový kouč, certifikovaný transformativní kouč, lektor a mentor Akademie pro profesionály a lídry, bývalý profesionální hokejista
Jana Pelcová
“Miluju svoji práci: Dovést lidi k jejich vlastním hranicím a pomoct jim odrazit se od nich do Života. Miluju tu chvíli, když se lidé za mé asistence probudí do Života s vědomím, že nemají hranic.”
Jana PelcováLektorka Psychology of Mind, zkušená koučka s dvacetiletou praxí s firmami i jednotlivci, certifikovaná transformativní koučka, lektorka manažerských a obchodních dovedností
„Možnost stát po boku klienta, který objevuje svou pravou podstatu, možnosti a odkrývá svůj potenciál nebo tvoří nový projekt, je pro mě prací snů.“
Kateřina Černáspoluzakladatelka a ředitelka neziskové společnosti Porozumění mysli z.s., Mentorka a lektorka v Akademii pro profesionály a lídry, absolventka Supercoach Academy Michaela Neilla a studia u psychologa Dr. Williama Pettita, transformativní koučka
“Stále viac vnímam ako prílišný tlak na výkon a výsledky nás odďaľuje od skutočného úspechu v práci. Porozumenie tomu, ako skutočne fungujeme ako ľudia, otvára priestor väčšej efektívnosti s nižšou námahou.”
Iveta Maličkácertifikovaná transformativní koučka, ředitelka týmu s 57 lidmi, lektorka a intuitívna malířka.
“Nepřestává mě fascinovat, jakou sílu má naslouchání a transformativní rozhovor. Jak jednoduché to je, nikoliv však snadné, podívat se na opačnou stranu a uvidět, že to všechno, co hledáme, již máme.”
Jana WypáskováCertifikovaná transformativní koučka, zároveň produktová manažerka v cestovní kanceláři.
“Pomáhám lidem objevit potenciál, který v sobě (byť nevědomky) potlačují. Pomáhám snížit množství stresu, zvýšit sebedůvěru a najít stabilitu v dnešním světě plném změn.”
Pavel PolaCertifikovaný transformativní kouč, manažer s více než 20 lety zkušeností, ostřílený přednášející. Od roku 2012 se zabývá principy řízení svobodných firem, což aplikuje ve firmě Etnetera Activate, která na principech tyrkysových firem funguje od svého založení.
“To, jak o věcech smýšlíme, vytváří naši realitu, což nám dává úžasnou možnost ji jednuduše změnit."
Marie BřezinováCertifikovaná transformativní koučka, manažerka se zkušenostmi s vedením obchodního týmu, organizací eventů, mezinárodních kongresů a veletrhů.
“Člověku byl dán úžasný nástroj MYSL. Vě většině případech jsme se ale naučili ji používat proti nám samým aniž bychom si toho byli vědomi. A probouzíme se až v době kdy nám to připomene naše zdraví a někdy ani v této chvíli na to nereagujeme. Pomáhat lidem žít v harmonii a klidu sám se sebou a ovlivňovat své prostředí okolo sebe (firemní, rodinné, aj.) tímto způsobem mi dává obrovský smysl.
Silvie VítkováCertifikovaná transformativní koučka, manažerka s více než 20 letou praxí z oblasti řízení nákupu a vyjednávání v FMCG společnostech. Ve svém životě aplikuje poznatky alternativní mediciny a propojuje je do současného světa.
“Největším zážitkem pro mě je, když dokážeme uvidět, jak jsme dokonalí a moudří a vše se zjednoduší.”
Jana BolkováTransformativní koučka, mentorka, ambasadorka projektu ŠŤASTNÁ ŠKOLA. Jednatelka AQVA LIFE s.r.o., centra pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání.
"Můj život a to, co nabízím je naplněno, zejména, smyslem tohoto citátu": „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.“ ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Vlaďka BřachováCertifikovaná transformativní koučka, podnikatelka, obchodní manažerka, mentorka a lektorka s mnohaletou praxí s vedením lidí.

Kontaktujte nás

Zanechte nám na Vás kontakt a my se Vám ozveme nazpět.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů